Beaufort 04

 
  • overzicht

No More Boring Art

Beaufort-locatie: Luchtruim boven Casino, Middelkerke

John Baldessari

°1932, USA 

Tijdens Beaufort03 vloog een sportvliegtuigje vijftien keer de kust over met een banner waarop stond: No More Boring Art. De zin verwijst naar een gebeurtenis in 1971. Baldessari werd door het Canadese Novia Scotia College of Art and Design gevraagd een origineel werk te maken. Het was voor hem niet mogelijk de reis te maken, maar hij gaf de studenten de opdracht om op alle muren de zin ‘I will not make any more boring art’ te schrijven. Tegelijkertijd maakte hij zijn eigen versie en legde dat vast op video: plichtsbewust schreef hij in een notitieboek steeds opnieuw hetzelfde testament. Deze oefening spreekt ostentatief de boodschap van de les tegen, met name het afstand nemen van de creatie van saaie kunst.