Beaufort 04

 
  • overzicht
  • Holiday in Melsbroek (127)
  • Holiday in Melsbroek (127)
  • Holiday in Melsbroek (127)
  • Holiday in Melsbroek (127)
  • Holiday in Melsbroek (127)
  • Holiday in Melsbroek (127)
  • Holiday in Melsbroek (127)
  • Holiday in Melsbroek (127)
  • Holiday in Melsbroek (127)

Holiday in Melsbroek (127)

Beaufort-locatie: Zeedijk Nieuwpoort

Sven ‘t Jolle

°1966, Antwerpen, België 

Sven ‘t Jolle is een sociaal-maatschappelijk geëngageerd kunstenaar. Hij gebruikt eenvoudige, herkenbare beelden die door hun vreemde combinaties nieuwe betekenissen oproepen.Een foto bij een artikel in De Morgen rond de problematiek van asielzoekers raakte hem intens: een verlaten groezelige speeltuin, zwaar afgezoomd door prikkeldraad in het transitcentrum in Melsbroek. Holiday in Melsbroek (127) is een waarheidsgetrouwe kopie van de speeltuin op de foto. Deze omheinde speeltuin met uit polyester vervaardigde speeltuigen levert een krachtig beeld op maar geeft de bezoeker ook een bevreemdend gevoel, veroorzaakt door de wisselwerking met het kustlandschap dat een gevoel van vrijheid oproept.