Beaufort 04

 
  • overzicht
  • (Forever Free) Three Graces
  • (Forever Free) Three Graces
  • (Forever Free) Three Graces

(Forever Free) Three Graces

Beaufort-locatie: Admiraal Keyesplein, Zeebrugge

Michael Ray Charles

°1967, Lafayette, USA 

Met beelden uit ons collectief geheugen stelt Michael Ray Charles sociale en politieke kwesties aan de kaak. Door de historische visuele cultuur in een hedendaagse context te plaatsen probeert hij begrip te creëren in plaats van te oordelen. (Forever Free) Three Graces verwijst naar de drie gratiën die schoonheid, bevalligheid en vreugde symboliseren. Een cynische titel voor een trio sculpturen die hun vorm ontlenen aan de Ku Klux Klan. Hoewel formeel sterk gestileerd worden de stereotiepe kenmerken van de aanhangers van de Ku Klux Klan gevat en door karikaturatie  gerelativeerd en bijna geridiculiseerd.