Beaufort 04

 

Beaufort wil beeldende kunst naar de mensen brengen. Beaufort is een cultuurtoeristisch regioproject aan de Belgische kust en brengt om de drie jaar een 30 tal beelden van nationale en internationale kunstenaars in de openbare ruimte, in de natuurlijke biotoop van het kustlandschap.


Grondlegger van Beaufort is Willy Van den Bussche, destijds directeur van het PMMK die in 2003 en 2006 tweemaal curator was van Beaufort, Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee. Hij wist internationaal gerenommeerde kunstenaars zoals Gormley, Fabre, Ai Wei Wei, Kapoor en vele anderen aan te trekken. Monumentale kunstwerken werden opgericht als bakens die verwezen naar vertrouwde herkenningspunten van weleer, zoals oude kerk- en vuurtorens.

Aan de buitententoonstelling, gespreid over 65km kust, werd telkens een binnententoonstelling in het PMMK gekoppeld.


Voor de editie van 2009 was Phillip Van den Bossche, huidig directeur van Mu.ZEE (het vroegere PMMK) aangesteld als curator. Hij legde met zijn selectie de klemtoon op werken die in dialoog gingen met de zee, het erfgoed de bewoners en de geschiedenis van de kust.

In 2012 werd de artistieke selectie gemaakt door een artistieke commissie onder leiding van Phillip Van den Bossche en intendant Jan Moeyaert en lag de focus op Europa. Kunstenaars uit heel Europa werden uitgenodigd om aan de Belgische kust nieuw of bestaand werk te integreren in het landschap. Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, engageerde zich als peter van deze editie.


Doorheen de 4 edities werden verschillende werken aangekocht door zowel privépartners als openbare diensten en kustgemeenten. Zo ontstond een Permanent Beeldenpark aan Zee, dat zich uitspreidt over de verschillende kustgemeenten. In totaal kregen reeds 26 werken van Beaufort een permanente plaats binnen het kustlandschap. Het Permanent Beeldenpark aan Zee creëert zo ook een meerwaarde voor de kustgemeenten in toeristisch minder drukke seizoenen. Daarnaast werden ook verschillende werken gekocht en naar andere locaties in binnen- of buitenland verplaatst.